CJENIK USLUGA

 

 

Cjenik usluga za psihoterapiju i psihološko savjetovanje u Varaždinu i u Zagrebu:

 

  • Uvodni razgovor u trajanju od 50 min. (300 kn / 40 EUR )

  • Individualna terapija u trajanju od 50 min. (350 kn / 50 EUR)

  • Uvodni razgovor putem medija od 60 min. (300 kn / 40 EUR)

  • Individualna terapija putem medija od 50 min. (350kn / 50 EUR)

  • Partnerska terapija (par) u trajanju od 60 min. (400 kn / 55 EUR)

  • Obiteljska terapija u trajanju od 75 min. (450 kn / 60 EUR) 

  • Rad sa traumama EMDR u trajanju od 75 min. (450 kn / 60 EUR) - EMDR terapija na daljinu

  • ART terapijau trajanju od 60 min. (400 kn / 55 EUR)

 

Dužina individualne terapije je 50 min., partnerske (ili bračne) 60 min i obiteljske 75 min. U radu sa traumama upotrebljava se EMDR terapija  u trajanju od 75 min. To je efikasan prirodan način oslobađanja od trauma, strahova i drugih ograničavajućih stanja, misli i osjećaja.