Psihoterapija

Opis relacijskog modela bračne i obiteljske terapije

Relacijska bračna i obiteljska terapija priznata je od strane Američke udruge za bračnu i obiteljsku terapiju (AAMFT) i temelji se na pretpostavci, da nas jako oblikuju odnosi (relacije), emocionalni sadržaji i iskustva, koja smo iskusili u vrlo ranim godinama života, tada, kada nam je odrasla osoba bila  potrebna za razvoj. Ova rana iskustva važna su za oblikovanje naše psihičke strukture.
Obrasci ranih odnosa često se ponavljaju u odrasloj dobi, kako bi mi ostali povezani s drugima i pripadali određenom sustavu, npr. obitelji, radnom kolektivu, razredu itd. Povezanost s drugima stvara značajan osjećaj pripadnosti.

 

Pored druge osobe možemo ponovno vratiti doživljaj ugodnih osjećaja ili smo uvijek ponovno ranjeni zbog grubih sadržaja koje ne prepoznajemo ili ih ne osjećamo.

Sadržaji, koji su za nas bolni i stoga pred njima nehotice bježimo, često pripisujemo drugima (kada sudimo, osuđujemo, ponižavamo, sramotimo, krivnju ili druge loše osobine pripisujemo drugima, njegujemo ljutnju) ili ih možemo ponavljati u nadi, da nas u određenom odnosu drugi čuju, razumiju i prihvaćaju kao malo dijete u zagrljaju roditelja koji ih voli.
 

U terapiji, terapeut s klijentom uspostavlja uzajamnu sigurnost i istražuje ​​događaje i iskustva, koja imaju značajan utjecaj na odnose unutar sustava (obitelji, razreda, zajednice), odnose s drugima (između roditelja i djece, partnera), ili se pojavljuju u pojedincu (kao bolna sjećanja, ponavljajući snovi, također i fizičke boli, koje imaju psihološku pozadinu).
 

Svrha terapije je prepoznati one sadržaje, koji otežavaju ili onemogućavaju klijentima siguran, prihvaćajući i razumijevajući odnos. Kada se taj sadržaj prepozna, terapeutski rad usmjeren je na potpori i poticanje klijenata, da unutar sebe nađu snagu za suočavanje i oslobađanje od bolnih prošlih iskustava.
 

Bračni obiteljski terapeuti osim individualne, partnerske i obiteljske terapije također vode i terapeutske skupine, školu za roditelje, pripremu za brak, preventivne programe za učenike, obrazovne aktivnosti, radionice za osobni rast.